Regulamin

1.1. Usługodawcą dostarczającym ofertę na stronie FastShell.pl jest firma FastTeam.pl - Arkadiuisz Nierychlewski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 11 w mieście Lipno 87-600 (Polska).

1.2. Usługobiorca jest zobowiązany wykorzystywać wszelkie zakupione produkty zgodnie z Polskim prawem. W przypadku zgłoszenia nadużyć prosimy o kontakt admin@fastshell.pl.

1.3. Usługobiorca jest zobowiązany wykorzystywać zakupioną usługę zgodnie z jej specyfikacją. W przypadku nadużyć zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia usługi bez zwrotu pieniędzy.

1.4. W przypadku zmiany regulaminu Usługobiorca ma prawo zrezygnować z usług zakupionych w firmie FastTeam.pl w ciągu 7dni od jego zmiany.

1.5. Rejestrując się w systemie panelu klienta Usługodawcy zgadzasz się na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela serwisu.

1.6. Podany na stronie fastshell.pl czas realizacji zamówienia jest czasem przewidywalnym. Zamówienia są realizowane maksymalnie w 2dni robocze.

Regulamin korzystania z usług w serwisie FastShell.pl

2.1. Usługobiorcy zabrania się instalowania, modyfikowania i uruchamiania jakiegokolwiek oprogramowania samodzielnie, bez zgody Usługodawcy.

2.2. W przypadku działania na szkodę serwera zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia usługi i zwrotu pieniędzy.

2.3. W przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę w/w regulaminu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia usługi bez zwrotu pieniędzy.

Niniejszy regulamin zgodny jest z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu. Firma FastTeam.pl - Arkadiusz Niercyhlewski uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Regulamin zaktualizowany dnia 4.08.2014